Mitä hallintotieteiden tiedekunnassa opiskellaan?

knowledge-1052010_640Hallintotiede-nimikkeellä tunnettavaa oppiainetta voi opiskella Suomen yliopistoista kahdessa yliopistossa: Lapin yliopistossa sekä Tampereen yliopistoissa. Vuoteen 2010 saakka myös Vaasan yliopistossa oli tuolla nimellä tunnettu koulutusohjelma, mutta nimi on sittemmin vaihtunut julkisjohtamiseksi. Hallinnon tutkimukseen keskittynyttä opetusta annetaan myös Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoissa, sekä ruotsinkielisessä Åbo Akademissa. Hallintotieteiden tiedekuntaa ei näinä päivinä löydy tällä nimellä enää yhdestäkään korkeakouluistamme, mutta hallintotieteitä voi kuitenkin opiskella aineena. Ammattikorkeakouluissa hallintotieteitä ei opeteta pääaineena, mutta joidenkin ammattikorkeakoulujen tradenomiopintojen osana on samansisältöistä opetusta.

Hallintotiede nimenä on jo itsessään informatiivinen aiheen sisällöstä. Perinteisesti hallintotieteen on nähty tutkivan nimenomaan julkiseen hallintoon, sen toimintaan ja organisointiin liittyviä kysymyksiä. Nykyisin hallintotieteiden opiskeluun on kuitenkin yhä enemmän sisällytetty myös yksityisen ja kolmannen sektorin näkökulmia. Hallinnon eri järjestelmien ja organisaatiorakenteiden tutkiminen ja niiden toiminnan ymmärtäminen ovat hallintotieteilijän opiskeluiden keskiössä. Hyvä hallintotieteilijä on opiskellut myös johtamiseen, sen teoriaan ja käytäntöön liittyviä asioita, sillä yksi tehokkaan julkisen hallinnon tärkeimmistä osatekijöistä on pätevä johtaminen. Perinteisten julkisen ja yksityisen sektorin rajojen hämärtyessä nämä teemat ovat korostuneet entistä enemmän.

Moni kuvailee hallintotieteiden sijoittuvan tavallaan kauppatieteiden ja valtiotieteiden välimaastoon. Kuvaus on erittäin osuva, sillä tämän alan opinnot eivät keskity pelkästään hallintoon, sen organisaatiorakenteisiin ja sen tuottamiin palveluihin. Hallintotieteiden opiskelijan keskeisiä opintoja ovat myös viestintä ja kielet. Modernien organisaatioiden tulee olla usein hyvinkin nopeita ja notkeita viestinnässään, ja sen vuoksi myös hallintotieteilijöiden opiskelijoita valmennetaan näissä taidoissa. Moni alalta valmistunut löytää itsensä tehtävistä, joissa keskeistä on kommunikoida todella suurten ja vaikuttavien organisaatioiden viestiä muille.

Hallintotieteilijöiden sijoittuminen työelämään

Mihin hallintotieteilijöiksi valmistuneet sitten päätyvät työelämässä? Suurin osa hallintotieteiden opiskelijoista työllistyy nopeasti oman alan töihin. Erilaiset valtionhallinnon tarkastajanvirat ovat yksi erittäin yleinen nimike hallintotieteilijälle. Suunnittelu-, kehitys- ja hallintotehtävät työllistävät suurimman osan hallintotieteistä valmistuneista.

Alaa opiskelleilla on erinomaiset edellytykset nousta nopeasti erilaisiin johtotason virkoihin, jolloin työnimikkeenä voi olla vaikkapa talousjohtaja, toimitusjohtaja, palveluesimies, konttorinjohtaja tai ihan yksinkertaisesti vain johtaja. Monet hallintotieteilijät aloittavat myös oman yrityksen, sillä koulutuksen vahva painotus johtajakoulutukseen ja kauppatieteisiin antaa tähän erinomaiset valmiudet.

Hallintotieteilijät työllistyvät tämän lisäksi erittäin moninaisiin muihinkin ammattinimikkeisiin, sillä alan opinnot antavat valmiudet todella moniin erilaisiin tehtäviin. Sama ominaisuus on usein liitetty myös hallintotieteelle läheiseen valtio-oppiin.

Kenelle hallintotieteet sopivat oppi-aineena?

Pääaineena opiskeltavaksi hallintotiede sekä Vaasan yliopiston julkisjohtaminen sopii niille, joita motivoi etenkin julkisen hallinnon toiminnan ymmärtäminen käytännön tasolla. Siinä missä valtio-oppi on usein teoriasta ja politiikan aatteellisesta puolesta kiinnostuneille sopivaa opiskeltavaa, on hallintotiede enemmän jokapäiväisistä organisaation sisällä tapahtuvista asioista ja niitä määrittävistä lainalaisuuksista kiinnostuneille sopivampi aihe. Hallintotiede myös antaa kauppatieteitä paremmat valmiudet sijoittua julkisen sektorin puolelle valmistumisen jälkeen, sulkematta pois yksityisen tai kolmannen sektorin paikkoja. Myös lainopillisista seikoista kiinnostuneille hallintotieteet voivat olla erittäin hyvä vaihtoehto oikeustieteiden opiskelulle.

Monella on hallintotieteiden opiskelusta käytännössä hyvin yksitoikkoisen puurtamisen kuva. Ajatus ei ole täysin todenmukainen, mutta ei täysin vääräkään. Alan opiskelua harkitsevat voivat valmistautua pitkiin ja ajoittain puuduttaviinkin opiskelusessioihin, jotka toisinaan saattavat tuntua pitkälti toistavan itseään. Toisaalta opinnot yllättävät usein positiivisesti ja vievät opiskelijan paikkoihin, joista on näköala suoraan yhteiskunnan ytimeen.

Persoonaltaan hallintotieteiden opiskelijaksi soveltuvat pitkäjänteiset ja luontaisesti uteliaat henkilöt, joilla on taipumusta johtamiseen. Kovin kummoisia johtotaitoja ei tietenkään hakiessa tarvitse vielä olla, sillä nämä taidot saadaan vuosien opiskelun tuloksena. Hallintotieteitä opiskellessa pitkäpinnaisuus kannattaa, sillä tästä koulutusohjelmasta valmistuneita odottaa helppo työllistyminen ja hyvä palkkataso.

Back to Top

Privacy Policy